Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain

Integrujemy. Oswajamy. Inspirujemy.

Filozofia blockchaina

By |26 kwietnia, 2023|

Wszyscy mówią o praktycznych aspektach technologii blockchain, ale zapominamy, że generuje ona też wątpliwości natury.. filozoficznej. Przedstawiamy Wam “Filozofię blockchaina” – tematyczny numer magazynu “Filozofuj”, poświęcony filozofii Web3, pod redakcją dr hab. Krzysztofa Saji.

  • Dash DAO

Dash DAO

By |29 marca, 2023|

Z prof. Witoldem Srokoszem (Uniwersytet Wrocławski, członek SXB) oraz dr Pawłem Lenio (Uniwersytet Wrocławski) piszemy obecnie książkę o zastosowaniu blockchaina w procesie finansowania kapitałochłonnych inwestycji w ramach realizacji grantu w konkursie OPUS 20 Narodowego Centrum Nauki. 

  • InvestCuffs2023

InvestCuffs 2023 za nami

By |27 marca, 2023|

Za nami 9. kongres InvestCuffs (https://investcuffs.pl/), nad którym patronat objęło Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain. Konferencja InvestCuffs 2023, odbywająca się w Krakowie, to jedno z największych wydarzeń inwestorskich w Europie (w tym roku ponad 10.000 zarejestrowanych uczestników!).

  • Paweł Opitek

Tylko u nas: książka “Funkcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o technologię blockchain” Pawła Opitka

By |21 października, 2022|

Dr Paweł Opitek, doktor nauk prawnych, prokurator, członek m.in. Rady Naukowej SXB oraz jeden z najbardziej płodnych polskich autorów, piszących o blockchainie przekazuje w Wasze ręce książkę pt. „Funkcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o technologię blockchain”.

Więcej wpisów

Społeczność

Zrzeszamy i promujemy ekspertów
w zakresie technologii blockchain (DLT)
oraz podnosimy ich kompetencje.

Wiedza

Edukujemy w zakresie funkcjonalności
i możliwości zastosowania technologii blockchain (DLT), potwierdzamy wiedzę.

Nauka

Współpracujemy ze światem nauki, prowadzimy działalność naukowo-
badawczą i publikujemy rezultaty.

Technologia

Stosujemy technologię blockchain (DLT),
szukamy jej użyteczności
i wspieramy jej rozwój.

Biznes

Współpracujemy z partnerami biznesowymi
i technologicznymi, wspieramy implementacje
technologii blockchain (DLT).

Kim jesteśmy…

Jesteśmy grupą doświadczonych osób z różnych branż, które zajmują się tematyką technologii blockchain. W naszej społeczności zrzeszamy praktyków, wykładowców i absolwentów podyplomowych studiów „Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wśród nas są również eksperci, przedstawiciele biznesu i nauki, uznani prelegenci konferencji tematycznych, a także inne osoby, których kwalifikacje w obszarze technologii blockchain zostały dostrzeżone przez pozostałych członków organizacji.

Jesteśmy także grupą przyjaciół mającą wiele wspólnych tematów, a owocami naszych dyskusji są niejednokrotnie nowe pomysły i inicjatywy oraz wspólne wyjazdy na seminaria i konferencje, które poszerzają naszą wiedzę merytoryczną, tworzą nowe kontakty biznesowe i wzmacniają nasze relacje.

Nasi Parnetrzy