Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain

Integrujemy. Oswajamy. Inspirujemy.

Waluty wirtualne: definicja i nowe obowiązki

By |13 maja, 2021|

Niebawem (*) wejdzie w życie (koniec 2021 r.) podpisana przez Prezydenta RP 8 kwietnia 2021 r. ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która zawiera istotne zapisy dotyczące polskiego krypto-świata. W skrócie: bez WIEDZY nie podziałasz.

Neutralność klimatyczna a blockchain [Notatki Ekspertów]

By |22 marca, 2021|

Europejski Zielony Ład – to nowa strategia rozwojowa przyjęta w 2019 przez Unię Europejską, która wskazuje działania, które powinniśmy podjąć w ramach już wcześniej przyjętego Porozumienia Paryskiego (2016) w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zmiany w środowisku są bardzo złożone i wielowymiarowe. Samo ich opisanie jest już wyzwaniem.

Więcej wpisów

Społeczność

Zrzeszamy i promujemy ekspertów
w zakresie technologii blockchain (DLT)
oraz podnosimy ich kompetencje.

Wiedza

Edukujemy w zakresie funkcjonalności
i możliwości zastosowania technologii blockchain (DLT), potwierdzamy wiedzę.

Nauka

Współpracujemy ze światem nauki, prowadzimy działalność naukowo-
badawczą i publikujemy rezultaty.

Technologia

Stosujemy technologię blockchain (DLT),
szukamy jej użyteczności
i wspieramy jej rozwój.

Biznes

Współpracujemy z partnerami biznesowymi
i technologicznymi, wspieramy implementacje
technologii blockchain (DLT).

Kim jesteśmy…

Jesteśmy grupą doświadczonych osób z różnych branż, które zajmują się tematyką technologii blockchain. W naszej społeczności zrzeszamy praktyków, wykładowców i absolwentów podyplomowych studiów „Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wśród nas są również eksperci, przedstawiciele biznesu i nauki, uznani prelegenci konferencji tematycznych, a także inne osoby, których kwalifikacje w obszarze technologii blockchain zostały dostrzeżone przez pozostałych członków organizacji.

Jesteśmy także grupą przyjaciół mającą wiele wspólnych tematów, a owocami naszych dyskusji są niejednokrotnie nowe pomysły i inicjatywy oraz wspólne wyjazdy na seminaria i konferencje, które poszerzają naszą wiedzę merytoryczną, tworzą nowe kontakty biznesowe i wzmacniają nasze relacje.

Nasi Parnetrzy