Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain

Integrujemy. Oswajamy. Inspirujemy.

Rada Naukowa

Dr hab. Witold Srokosz

Przewodniczący

Dr hab. Witold Srokosz jest radcą prawnym, pracownikiem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który obserwuje rozwój technologii blockchain od samego początku, aktywnie uczestnicząc w kształtowaniu świadomości prawnej w tym obszarze. Technologią blockchain zajmuje się w swojej praktyce udzielając porad prawnych, sporządzając opinie prawne, umowy oraz regulaminy. Doradza przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność w zakresie nowych technologii, w tym w zakresie technologii blockchain. Identyfikuje ryzyka prawne prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowych technologii. Pomaga przedsiębiorcom w takim zorganizowaniu działalności gospodarczej w zakresie technologii blockchain, aby była zgodna z prawem a także prowadzi stałą obsługę takich przedsiębiorców. Jest współautorem jednej z pierwszych publikacji książkowych w języku polskim dotyczącej obszaru blockchaina, p.t. “Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta”, opisywanej jako “pierwsza na świecie interdyscyplinarna książka o kryptowalutach napisana wspólnie przez informatyka, ekonomistę oraz prawnika” oraz artykułów naukowych w tym obszarze. Profesor Witold Srokosz jest członkiem Rady Programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”, kierownikiem kilku projektów badawczych. Jest także wykładowcą na Studiach Podyplomowych Blockchain Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wybrane publikacje:

1. Supervisory issues over blockchain-based activities (w:) Innovation in Financial Services. Balancing Public and Private Interests, edited by L. Gąsiorkiewicz and J. Monkiewicz, Routledge, London and New York 2021, p. 149 – 166

2. “Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta”, 2016, Wyd. Uniw. Wroc., ISBN: 978-83-229-3541-5

3. “Publicznoprawne ograniczenia kryptowalut”, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, (red.) E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2016, s. 602 – 613

Dr Paweł Opitek

Dr Paweł Opitek jest prokuratorem w Prokuraturze Krajowej, ekspertem Instytutu Kościuszki ds. Cyberbezpieczeństwa, członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain; uczestniczył w Strumieniu Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji. Związany z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej i w Szkole Głównej Handlowej. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, autor szkoleń dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i służb ochrony prawa. Opublikował ponad 50 opracowań naukowych z zakresu prawa i kryminalistyki. W działalności badawczo-naukowej zajmuje się tematem wykorzystania walut wirtualnych w przestępczości, regulacjami AML, dowodami cyfrowymi, hakingiem oraz nadużyciami na rynkach finansowych fintech. Ukończył studia dziennikarskie (KUL), Studium pedagogiki i psychologii (Politechnika Krakowska), Studia podyplomowe „Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej” (WSPol), „Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” (SGH). Specjalista w blockchainowych projektach badawczych realizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Wybrane publikacje:

1. „Pranie pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w perspektywie regulacji AML”, artykuł w przygotowaniu redakcyjnym do publikacji.

2. „Analiza kryminalna transferów kryptowalutowych w pracy prokuratora (cz. II)”, Prokuratura i Prawo nr 6, 2020 r. (współautor: K. Góral).

3. „Analiza kryminalna transferów kryptowalutowych w pracy prokuratora (cz. I)”, Prokuratura i Prawo nr 4-5, 2020 r. (współautor: K. Góral).

4. „Aspekty kryminalistyczne, techniczne i prawne przestępczości kryptowalutowej”, [w:] „Kryptowaluty – szanse i zagrożenia. Funkcjonowanie niepieniężnych środków płatniczych, jako strategiczne wyzwanie dla bezpieczeństwa systemu finansowego państwa”, Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2020.

5. „Przestępczość kryptowalutowa w Polsce”, gazeta Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” (19 lutego 2020 r.).

6. „Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu z wykorzystaniem walut wirtualnych”, www.ik.org.pl (30 stycznia 2020 r.).

7. „Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Kryptowaluty w cyberprzestępczości. Międzynarodowa wymiana doświadczeń”, Wojskowy Przegląd Prawniczy, październik-grudzień 2019 r.

8. „Zastosowanie technologii blockchain na rynku nieruchomości”, Nieruchomości@, Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości, nr 1, 2019 r.

9. „Wykorzystanie technologii blockchain w prognozowaniu przestępczości”, [w:] B. Hołyst, N. Malec, Z. M. Wawrzyniak (red.), „Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym”, Wydawnictwo PWN 2018 r. (współautor: K. Piech)

10. „Metodyka zabezpieczeń majątkowych”, Wydawnictwo Prokuratura i Prawo. Wydanie Specjalne, Prokuratura Krajowa 2018 r. (współautor opracowania).

11. „Waluty cyfrowe. Nie trzeba się bać bitcoina”, gazeta Rzeczpospolita, dodatek „Sądy i Prokuratura” (11 kwietnia 2018 r.).

12. „Przestępczość z wykorzystaniem kryptowalut oraz ich status w postępowaniu karnym”, [w:] J. Kosiński (red.), „Przestępczość teleinformatyczna 2017”, Szczytno 2018 r.

13. „Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego”, Prokuratura i Prawo nr 6, 2017 r.

14. „Kryptowaluty w aspekcie czynności dochodzeniowo-śledczych Policji”, Przegląd Policyjny nr 2, 2017 r.

15. „Bitcoin. Czy rzeczywiście nie ma się czego bać?”, gazeta Rzeczpospolita (4 października 2017 r.).

16. „Ekspresowy kurs o kryptowalutach”, www.ik.org.pl (2 czerwca 2017 r.).