Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain

Integrujemy. Oswajamy. Inspirujemy.

Misja

Misją stowarzyszenia jest zrzeszenie w jednej organizacji osób wyjątkowych, o szerokiej wiedzy dotyczącej koncepcji blockchain (DLT) – pochodzącej z teorii (badań, nauki, dydaktyki) lub praktyki gospodarczej, którzy systematycznie ją utrwalają oraz rozszerzają, utrzymując swoje kompetencje na zawsze najwyższym poziomie.

Cele

  • Szerzyć wiedzę i podnosić kwalifikacje zawodowe w zakresie funkcjonalności i możliwości wykorzystania technologii blockchain – zarówno własne – stanowiąc niejako kontynuację studiów blockchainowych, jak też podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy w społeczeństwie – przez organizację wydarzeń (konferencji, szkoleń, warsztatów i dyskusji);
  • Promować ekspertów z zakresu technologii blockchain – czyli osoby, które posiadając wiedzę pochodzącą z teorii (badań, nauki, dydaktyki) lub praktyki gospodarczej mogą i chcą się nią dzielić (jednocześnie podnosząc dzięki innym ekspertom własne kompetencje) czy wykorzystywać biznesowo; promować poprzez informowanie środowiska o ich działalności, prezentowanie ich dokonań, weryfikowanie i ewaluowanie posiadanej przez nich wiedzy, a także motywowanie do dalszego rozwoju;
  • Rozwijać wiedzę o blockchainie przez prowadzenie oraz uczestnictwo w polskich i zagranicznych projektach naukowo-badawczych, infrastrukturalnych i innych, których efektem mogą być ekspertyzy, analizy czy komentarze i materiały edukacyjne;
  • Integrować środowisko naukowe i biznesowe – przede wszystkim w dziedzinach związanych z blockchainem: technologią (w tym kryptografią), prawem, ekonomią, finansami osoby na różnych stanowiskach – od specjalistów do menedżerów i dyrektorów, osoby zajmujące się różnymi aspektami ekosystemu blockchaina – inwestycjami, zarządzaniem, badaniami, programowaniem czy regulacjami; integrować, zaczynając od siebie – poprzez wspólne wyjazdy na konferencje i spotkania offline jak i online.

Do czego dążymy?

Pragniemy, aby technologia, która paradoksalnie została stworzona jako rozwiązanie do zastosowań w matni braku zaufania, mogła być wykorzystywana do budowania zaufania. Chcemy działać razem, by stwarzać wspólne więzy i wiązać naukę z biznesem, co więcej pragniemy szerzyć przyjaźń z blockchainem. Jak wiadomo, aby się z kimś zaprzyjaźnić, trzeba go wcześniej oswoić. Poznaje się tylko to, co się oswaja. Ludzie mają jednak zbyt mało wolnego czasu aby coś / kogoś poznać, dlatego też idą na skróty i kupują w sklepach wszystko co jest gotowe. Ale przecież w sklepach nie można kupić przyjaciół, a to sprawia, że ludzie rzadko mają przyjaciół.

Wróćmy jednak do oswajania….To nie jest prosta sprawa. Chcąc kogoś (coś) oswoić, musimy mieć bardzo dużo cierpliwości. Najpierw trzeba zachować dystans, mieć go w zasięgu wzroku i ciągle słuchać – tak jak siadamy w domu przed komputerem i zapoznajemy się z nowo poznanym kolegą czy koleżanką. Później siadamy trochę bliżej, w zasięgu słuchu, ale nie rąk – tak oswajamy się z nim / nią – np. na studiach. Aż wreszcie – siadamy blisko, angażujemy wszystkie zmysły i umysł, badamy. W końcu jesteśmy oswojeni. Teraz możemy w końcu zacząć kreować, zaangażować całych siebie w działanie.


Chcąc zaprzyjaźniać z blockchainem, zaprzyjaźniamy się razem ze sobą – będąc tak samo na wyciągnięcie rąk, jak blockchain. I już o “dwudziestej trzeciej” nie możemy się doczekać kolejnego spotkania.

Dlaczego warto?

Członkostwo w Stowarzyszeniu Ekspertów Blockchain oznacza uznanie [przez innych ekspertów] kompetencji – wiedzy, umiejętności, doświadczenia w obszarze blockchaina. Zapraszamy zatem do dołączenia do nas osoby, które chętnie uzyskają potwierdzenie swoich kompetencji a także poszukują możliwości i zewnętrznej motywacji jej poszerzania.

Wiemy, jak ważne jest budowanie własnej marki osobistej i sieci kontaktów poza swoją pracą i rodziną, dlatego staramy się to umożliwić każdemu członkowi naszej organizacji. Członkostwo w Stowarzyszeniu to możliwość zostania członkiem społeczności ekspertów, dla których tematyka blockchaina jest prawdziwą pasją, ale także osób otwartych, życzliwych, z którymi można wybrać się na konferencję, rozwiązywać zagadki, pojeździć na skuterach albo degustować wino oglądając występy czy sztukę. Można też zatem wspólnie tworzyć organizację, która oswaja, inspiruje i integruje, wymyślać i realizować ciekawe projekty.


Działając w stowarzyszeniu można przeżyć coś wyjątkowego, rozwijać się i mieć możliwość dzielenia się tym z innymi.