Każdy obywatel jest właścicielem danych – data urodzenia, w Polsce PESEL, wzrost, kolor oczu, znaki szczególne, powiązane dane z danymi rodziców. Jego dane powiązane są z danymi w banku takimi np. jak stan konta, uzyskane kredyty. Powiązanie ma miejsce także w przypadku danych dotyczących zdrowia – np. daty i przyczyny zwolnień lekarskich, wyniki badan laboratoryjnych.

Danych jest ogromna ilość i dane te są rozproszone po różnych kontach, umieszczone w różnych miejscach (różne bazy danych, serwery, miejsca archiwizacji). Dziś obywatel zaczyna inaczej myśleć i traktować dane o nim samym. To są moje dane i tylko ja chcę decydować, gdzie będą one archiwizowane i jak, i komu dam, i w jakim  zakresie dostęp.

Wraz z postępującą cyfryzacją konieczność wdrożenia rozwiązań zapewniających poufność informacji stała się absolutnie konieczna. W efekcie możemy spotkać się z dwoma koncepcjami tożsamości:

  • suwerenna (SSI – self soverein identity),
  • zdecentralizowana (DID – decentralized identity).

Krótko i przejrzyście zagadnienia te opisano:
https://www.makeuseof.com/what-is-self-sovereign-identity-ssi-explained/

Przykłady systemów zarządzania tożsamością

USA

Axuall (platforma) oprogramowanie – baza dla lekarzy pomagająca zarządzać zawodowym życiorysem – połączono dane z systemów opieki zdrowotnej, z firm rekrutacyjnych i  przedsiębiorstw opieki zdrowotnej z szeroką gamą danych o lekarzach i ich karierze, dokonaniach, zapewniając wgląd w planowanie sieci kontaktów, analizy i raportowanie, jednocześnie znacznie skracając czas budowania, spisywania CV i rejestracji – Axuall daje pracownikom służby zdrowia kontrolę nad ich tożsamością zawodową i skraca czas budowy CV i wysyłania go do kolejnych placówek.

Axuall | Digital Credentialing | For Clinicians

Singapore

ZADA – firma, która m.in. stworzyła dla kliniki portfel z danymi dot. np. szczepień  – klinika wydaje dane poprzez przekazanie do prywatnego portfela. Pacjent ma swoje dane dostępne tylko dla niego. Dysponuje nimi według potrzeb.

ZADA – Wallet for Your Digital Life

Kanada

Rząd stworzył platformę, gdzie możemy wyszukać informacje o przedsiębiorstwie  – w tym certyfikaty, pozwolenia. Mamy pewność czy dane przedsiębiorstwo jest uprawnione do realizacji danych zadań.

OrgBook BC (gov.bc.ca)

Catalonia

W ramach pilotażowego programu European Blockchain Service Infrastructure (EBSI_ About European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) | Joinup (europa.eu) obywatele Catalonii mogą dokonać wstępnej rejestracji za pomocą Mobile idCAT w administracji publicznej, aby uzyskać zweryfikowane poświadczenie tożsamości. To poświadczenie można przedstawiać dalej w celu uzyskania np. rabatu na taryfę w opłatach za wodę. Działanie oparte jest na wysyłaniu jednorazowych haseł na telefon komórkowy użytkownika.

Holandia, Polska

NeoKe –  to aplikacja dla podróżujących – portfel z wszelkimi niezbędnymi danymi w podróży łącznie z biletami. Połączono platformy rezerwacji (Booking) i dane od przedsiębiorstw sprzedających np. bilety z ID podróżującego. Podróżny sam kontroluje, które dane i komu przekazuje.

NeoKe | Digital Identity for the future of travel

Brazylia

Wprowadza narodowy program tożsamości oparty na technologii blockchain. Prywatny blockchain opracowany będzie przez Serpro, krajową usługę przetwarzania danych w Brazylii. Dekret wydany 25 września 2023 nakazuje ogólnokrajowe przyjęcie technologii blockchain dla dokumentów tożsamości do 6 listopada. Początkowo wdrożenie obejmie stany Rio de Janeiro, Goias, Parana.

Brazil’s Serpro Develops Blockchain-Based Digital ID System – Crypto Daily

Na konferencji zorganizowanej (2023.11.29) przez NASK pt. “Państwo Blockchain” zebrało się  200 osób, pokazując zainteresowanie m.in tym tematem. Na dziś nie ma jednej wypracowanej koncepcji, jak tą tożsamością zarządzać. Społeczność ekspertów blockchain jest coraz silniejsza i coraz więcej projektów jest realizowanych również w Polsce. Trzeba pamiętać, że implementacja tego typu zaawansowanych technologii wymaga ścisłego nadzoru prawnego i regulacyjnego, a także uwzględnienia kwestii związanych z prywatnością danych. Ponadto, zanim technologia blockchain zostanie szeroko wdrożona w obszarze zarządzania tożsamością obywatela, muszą zostać przeprowadzone dokładne analizy, a społeczeństwo musi być gotowe na tego rodzaju zmiany.