Ze względu na różny stopień posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz różną rolę, jaką członkowie mogą odgrywać wyróżniliśmy 4 statusy członków:

1. Członek Zwyczajny
2. Członek Rozwijający
3. Członek Wspierający
4. Członek Honorowy

Członek Zwyczajny i Członek Rozwijający się osoby fizyczne, eksperci posiadający udokumentowaną i aktualną wiedzę, aktywnie ją zdobywający. Osoby posiadające te statusy różnią się wiedzą i doświadczeniem, które posiadają. Wspierają Stowarzyszenie organizacyjnie, mają m.in. prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków, wspólnie tworzą podstawową część budżetu Stowarzyszenia dzięki składkom i opłatom członkowskim.

Członek Wspierający – osoba fizyczna, firma, spółka, przedsiębiorca lub organizacja bezpośrednio związana z blockchainem, która wspiera materialnie Stowarzyszenie na podstawie indywidualnej umowy. Ma głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków. Zwolniony jest ze składek i opłat członkowskich. Członkowie Wspierający to nasi Partnerzy – ważny filar organizacji.

Członek Honorowy – osoba fizyczna, firma, spółka, przedsiębiorca lub organizacja szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Jest swego rodzaju promotorem organizacji i wspiera ją swoją reputacją. Ma głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków. Zwolniony jest ze składek i opłat członkowskich.