Wśród członków założycieli znajduje się 14 osób, w tym trójka prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych Blockchain: biznes, prawo, technologia (pierwotna nazwa: Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe) na SGH oraz 11 absolwentów I edycji studiów.