Ekspert to osoba, która nie tylko posiada wiedzę, ale też ją powiększa. Dlatego też, aby pozostać członkiem Stowarzyszenia oprócz opłacenia rocznej składki członkowskiej za kolejny rok, wymagamy podnoszenia swoich kompetencji, jednocześnie wskazujemy możliwości oraz sami ich dostarczamy.

Taka motywacja do rozwoju zapewnia, że członkowie Stowarzyszenia będą mieli zawsze aktualną wiedzę (nie koniecznie dotyczącą wszystkich aspektów tego szerokiego obszaru).