Zapraszamy do lektury artykułu dra Pawła Opitka dot. analizy prawnej definicji Waluty Wirtualnej.

Definicja „waluty wirtualne”, chociaż bardzo ważna (m.in. dla określenia, czy dany podmiot jest instytucją obowiązaną), to jednak nie doczekała się wnikliwej wykładni zarówno w judykaturze, jak i doktrynie prawa. Dlatego warto przeczytać artykuł opublikowany w Kwartalniku Consilium Iuridicum współautorstwa dr Pawła Opitka – członka Stowarzyszenia, pt. „Analiza definicji walut wirtualnych z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. Dokonano w nim analizy takich ustawowych pojęć, jak: „cyfrowe odwzorowanie wartości”, „wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze”, „akceptowane jako środek wymiany”, wartość „może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego”.

Artykuł możecie przeczytać TUTAJ.

Czy zgadzacie się z poglądami Autora? Zachęcamy do umieszczania o tym komentarzy.