Dr Paweł Opitek, doktor nauk prawnych, prokurator, członek m.in. Rady Naukowej SXB oraz jeden z najbardziej płodnych polskich autorów, piszących o blockchainie przekazuje w Wasze ręce książkę pt. „Funkcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o technologię blockchain”.

„Moje pierwsze spotkanie z technologią blockchain było całkiem przypadkowe. Otóż, znalazłem w Internecie ogłoszenie dotyczące organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UMK Konferencji naukowej pt. >>Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne<<. Nic wcześniej nie wiedziałem o bitcoinie. Dwa dni później, tj. 8 grudnia 2016 r., wieczorem wsiadłem do pociągu relacji Kraków-Gdynia. Następnego dnia zwiedzałem w mroźny poranek budzącą się ze snu piękną, toruńską Starówkę”.

W taki sposób zaczyna się monografia autorstwa dr Pawła Opitka, pt. „Funkcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o technologię blockchain” wydana w 2022 r. przez Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Jej zadaniem było udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jaki potencjał tkwi w rejestrach zdecentralizowanych do emisji akcji i innych instrumentów finansowych?”. W tym celu autor zrealizował kilka ścieżek badawczych: wywiady eksperckie, ankiety przeprowadzone wśród specjalistów, użytkowników kryptoaktywów i studentów, opis rynku zdecentralizowanych finansów (DeFi) oraz analizę obowiązujących przepisów prawa w Polsce i zagranicą. Wśród rozmówców dra Opitka znajdziemy ekspertów, których życie zawodowe od wielu lat (wielu ponad 10 już) związane jest z ekosystemem blockchaina i kryptoaktywów.

Książka dra Opitka, mimo waloru naukowego, nie jest “ciężka”, zawiera wiele wypowiedzi ekspertów, nie jest też czysto prawnicza, ale szeroko podejmuje tytułowe zagadnienia dotyczące instrumentów finansowych wykorzystujących technologią blockchain. Ze względu na zakres – zarówno czasowy (obejmuje badania prowadzone zarówno w 2021 roku, jak i w 2017), różnorodność metod badawczych, badanych grup, czy zakres geograficzny analizy prawa, jest absolutnie wyjątkową pozycją na rynku – nie tylko polskim.

Jak zatem brzmią wnioski końcowe z przeprowadzonych badań?

Dowiecie się z książki, którą w całości możecie pobrać, klikając na łącze: Funkcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o technologię blockchain

Uwaga: książka jest niedostępna w księgarniach.

Przyjemnej lektury!

Grzegorz

ps. Zgodnie z informacją od Pawła, książkę można rozpowszechniać, więc zachęcam do zamieszczenia jej elektronicznego wydania w Waszych mediach społecznościowych.