W ostatnich latach została opublikowanych już całkiem pokaźna liczba raportów dotyczących większości składowych zjawiska, jakim jest rozwój ekosystemu blockchaina (gospodarki stokenizowanej): technologii blockchain, kryptoaktywów, zdecentralizowanych usług finansowych (DeFi), wirtualnych walut, walut cyfrowych, walut cyfrowych banków centralnych (CBDC), stablecoinów, tokenizacji itp.

Raporty te przygotowały ‘całkiem’ ważne instytucje i organizacje, właściwie to trudno znaleźć liczące się organizacje narodowe czy międzynarodowe, które jeszcze nie wypowiadały się na te tematy:

 • Bank of International Settlements (BIS) – Bank Rozrachunków Międzynarodowych
 • European Banking Authority (EBA)
 • European Blockchain Observatory and Forum (EU BOF)
 • European Parliament Committee on Economic and Monetary Affairs (EU ECON)
 • European Commission Joint Research Centre (EU JRC)
 • European Central Bank (ECB) – Europejski Bank Centralny
 • Financial Action Task Force (FATF) – Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
 • Financial Conduct Authority (FCA)
 • International Organization of Securities Commissions (IOSCO) – Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych
 • International Monetary Fund (IMF) – Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
 • Narodowy Bank Polski (NBP)
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • U.S. Department of the Trerasury
 • World Economic Forum (WEF) – Światowe Forum Ekonomiczne

Poniżej przedstawiam listę z odnośnikami do raportów, które wg mnie warto przynajmniej przeskanować. Kolejność alfabetyczna. Lista jest maksymalnie uproszczona: instytucja firmująca, rok, tytuł i link. Lista zawiera wg mnie najważniejsze raporty z ostatnich lat czy też “okazjonalne” czy tematyczne opracowania. Nie zawiera typowych artykułów naukowych, o popularnonaukowych czy innych rodzajach nie wspominając.

 1. BIS (2018) Central bank digital currencies – LINK
 2. BIS (2018) Sound Practices: implications of fintech developments for banks and bank supervisors – LINK
 3. BIS (2020) Central bank digital currencies: foundational principles and core features report no. 1 in a series of collaborations from a group of central banks – LINK
 4. Consumers International (2017) Banking on the future: an exploration of FinTech and the consumer interest – LINK
 5. Deloitte (2017) Technologia Blockchain i jej potencjał w podatkach – LINK
 6. Deloitte (2021) Global Blockchain Survey – LINK
 7. EBA (2014) EBA Opinion on ‘virtual currencies’ – LINK
 8. ECB (2012) Virtual Currency Schemes – LINK
 9. ECB (2015) Virtual currency schemes – a further analysis – LINK
 10. ECB (2019) Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and payments and market infrastructures – LINK
 11. ECB (2020) Stablecoins: Implications for monetary policy, financial stability, market infrastructure and payments, and banking supervision in the euro area – LINK
 12. ECB (2020) Report on a digital euro – LINK
 13. EU BOF (2018) Blockchain and the GDPR – LINK
 14. EU BOF (2018) Blockchain for Government and Public Services – LINK
 15. EU BOF (2018) Blockchain Innovation In Europe – LINK
 16. EU BOF (2018) Government Services and Digital Identity. Workshop Report – LINK
 17. EU BOF (2019) Blockchain and Digital Identity – LINK
 18. EU BOF (2019) Blockchain in trade finance and supply chain – LINK
 19. EU BOF (2019) Scalability Interoperability and Sustainability of Bloickchains – LINK
 20. EU BOF (2020) Blockchain and Cybersecurity – LINK
 21. EU BOF (2020) Blockchain and the future of digital assets – LINK
 22. EU BOF (2020) Blockchain use cases in healthcare – LINK
 23. EU BOF (2020) Convergence of blockchain, AI and IoT – LINK
 24. EU BOF (2020) Governance of and with blockchains – LINK
 25. EU BOF (2021) Central Bank Digital Currencies and a Euro for the Future – LINK
 26. EU BOF (2021) Demystifying NonFungible Tokens (NFTs) – LINK
 27. EU BOF (2021) Energy Efficiency of Blockchain Technologies – LINK
 28. EU ECON (2020) Crypto-assets – Key developments, regulatory concerns and responses – LINK
 29. EU JRC (2019) Feasibility study and prototyping of a blockchain-based transport service pricing and allocation platform: final report – LINK
 30. FATF (2014) Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks – LINK
 31. FATF (2021) Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Updated Guidance for Risk-Based Approach – LINK
 32. FCA (2019) Guidance on Cryptoassets. Financial Conduct Authority – LINK
 33. FinTech Poland (2021) DeFi – zrozumieć zdecentralizowane finanse – LINK
 34. IMF (2019) Fintech Notes. The Rise of Digital Money – LINK
 35. IMF (2021) Global Financial Stability Report: COVID-19, Crypto, and Climate – LINK
 36. IOSCO (2017) IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech) – LINK
 37. KNF (2020) Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami – LINK
 38. KPMG – Pulse of Fintech – LINK
 39. NBP (2021) Pieniądz cyfrowy banku centralnego – LINK
 40. OECD (2020) New digital technologies to tackle trade in illegal pesticides – LINK
 41. OECD (2020) Opportunities and Challenges of Blockchain Technologies in Health Care – LINK
 42. OECD (2020) The Tokenisation of Assets and Potential Implications for Financial Markets – LINK
 43. OECD (2020) The uncertain promise of blockchain for government – LINK
 44. OECD (2021) Regulatory Approaches to the Tokenisation of Assets – LINK
 45. Outlier Ventures (2019) Mapping Decentralized Finance (DeFi) – LINK
 46. US Treasury (2021) Report on Stablecoins – LINK
 47. WEF (2015) Deep Shift. Technology Tipping Points and Societal Impact. Survey Report – LINK
 48. WEF (2018) Blockchain Beyond the Hype. A Practical Framework for Business Leaders – LINK
 49. WEF (2021) Decentralized Finance (DeFi) Policy-Maker Toolkit – LINK
 50. WEF (2021) Digital Currency Governance Consortium. White Paper Series. Compendium Report – LINK
 51. ZBP (2021) Blockchain w sektorze bankowym – LINK

Jeśli pominąłem coś znaczącego, proszę o feedback – kontakt@blockchainexperts.pl