Europejski Zielony Ład – to nowa strategia rozwojowa przyjęta w 2019 przez Unię Europejską, która wskazuje działania, które powinniśmy podjąć w ramach już wcześniej przyjętego Porozumienia Paryskiego (2016) w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zmiany w środowisku są bardzo złożone i wielowymiarowe. Samo ich opisanie jest już wyzwaniem.


Na strategię Europejskiego Zielonego Ładu składają się: ochrona bioróżnorodności, strategia „od pola do stołu”, strategia wodorowa, strategia elektryfikacji i integracji sektorów gospodarki, strategia na rzecz mobilności, fala renowacji, gospodarka obiegu zamkniętego. Zmiany są więc potrzebne w energetyce, transporcie, budownictwie, rolnictwie i ochronie środowiska. Wiele tym zmian wymaga śledzenia rożnych ważnych zapisów, do których powinniśmy mieć zaufanie. Jak te bazy danych prowadzić i mieć do nich zaufanie? Potrzebne są rejestry o następujących cechach:

 • raz zapisane dane raz wprowadzone nie mogą być zmienione,
 • wiarygodność danych jest niezaprzeczalna, są potwierdzone przez wiele np. osób a nie jedną stronę,
 • dane są prezentowane tylko w takim zakresie w jakim jesteśmy do ich oglądania uprawnieni,
 • dane można zweryfikować, są transparentne dla szerokiej społeczności,
 • danych nie możemy utracić.

Te cechy spełnia technologia blockchain.

Oto lista możliwych (moja autorska lista) zastosowań użycia blockchain do realizacji celów związanych z Europejskim Zielonym Ładem:

Cel: łagodzenie zmian klimatu

Możliwe wykorzystania blockchain:

 1. Rejestr zanieczyszczeń powietrza
 2. Rejestr zmian w rafach koralowych
 3. Rejestr stanu zadrzewienia

Cel: Adaptacja do zmian klimatu

Możliwe wykorzystania blockchain:

 1. Rejestr zasobów genetycznych roślin uprawnych i wykorzystanie inteligentnych kontraktów w procesach śledzenia ich wykorzystania i uzyskanych rezultatów
 2. Śledzenie upraw aż do ich dostarczenia ostatecznym konsumentom – inteligentny kontrakt
 3. Rejestr przedsiębiorstw, które realizują swoje działania w obiegu zamkniętym
 4. Rejestr gruntów ze wskazaniem utraty (lub wzrostu) powierzchni z lasem
 5. Zrównoważona produkcja i konsumpcja oraz utrzymanie wpływu wykorzystania zasobów naturalnych w bezpiecznych granicach ekologicznych – rejestr przedsiębiorstw i ich wpływu na środowisko; rejestr sprzedaży produktów i ich wpływ na środowisko.
 6. Rejestr liczników energii w domach i rozliczanie z zakładem energetycznym (inteligentny kontrakt)
 7. Rejestr patentów dla inicjatyw związanych z adaptacją do zmian klimatu

Cel: Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych

Możliwe wykorzystania blockchain:

 1. Rejestr projektów dot. renaturyzacji rzek, inteligentne kontrakty w projektach – śledzenie postępu prac.
 2. Rejestr mokradeł
 3. Rejestr badań stanu zakwaszania wód wszechoceanu
 4. Rejestr temperatury i składu atmosfery

Cel: Gospodarka obiegu zamkniętego

Możliwe wykorzystania blockchain:

 1. Stworzenie platformy wiedzy dla informacji dot. zwrotu i ponownego wykorzystania opakowań – np.: butelki zwrotne – rejestr miejsc, gdzie można zwracać butelki zwrotne w powiązaniu ze zdefiniowanym zapotrzebowaniem producentów, którzy te butelki mogą wykorzystać (platforma wymiany wiedzy); klient otrzyma za zwrot butelki kryptowalutę.
 2. Platforma wiedzy o ponownym wykorzystaniu plastiku – dokładny system wyceny dla każdego materiału pochodzącego z recyklingu, rejestr ile razy dany produkt przeszedł przez proces recyklingu. Śledzenie wszystkiego co jest marnowane, wyrzucane (np.: opakowania, nie wykorzystane surowce).
 3. Platforma dla darczyńców i przedsiębiorców – za każdą darowaną złotówkę przedsiębiorca dokona proekologicznego działania – rejestr tych działań (inteligentny kontrakt – potwierdzi, które działania faktycznie zostały zrealizowane)
 4. Stworzenie rejestru pełnych informacji o opakowaniach – “paszport materiałowy” zawierający cenne informacje o cechach opakowania, w tym o składzie materiału, proporcji tworzyw surowych do tworzyw pochodzących z recyklingu, pochodzeniu materiału, a nawet o tym, ile razy został on poddany recyklingowi.

Cel: Redukcja zanieczyszczeń

Możliwe wykorzystania blockchain:

 1. Rejestr zanieczyszczeń
 2. Rejestr emisji CO2 i inteligentny kontrakt do zarządzania procesem sprzedaży tokenów CO2 -handel kredytami węglowymi.

Cel: Ochrona bioróżnorodności

Możliwe wykorzystania blockchain:

 1. Rejestr populacji dzikich zwierząt i śledzenie zmian liczebności
 2. Rejestr dzikich zwierząt zagrożonych i rejestr projektów ku zwiększeniu ich liczebności i śledzenie (inteligentny kontrakt) postępu prac w projektach
 3. Rejestr zwierząt hodowlanych
 4. Rejestr obszarów chronionych w tym lasów (pierwotnych i starodrzewia)
 5. Rejestr działań pro klimatycznych w obszarach chronionych, i wykorzystanie inteligentnych kontraktów do śledzenia postępów prac
 6. Rejestr zrealizowanych działań w ramach odbudowy przyrody, wykorzystanie inteligentnych kontraktów (smart contract) w procesach np. związanych z gospodarką lasami – śledzenie dosadzeń, wycinek, odstrzałów zwierzyny itd.)
 7. Rejestr monitorowanie – wykorzystania środków ochrony, i wykorzystanie inteligentnych kontraktów w procesach sprzedaży środków ochrony i potem wykorzystania ich w uprawach
 8. Rejestr terenów chronionych
 9. Rejestr upolowanych dzikich ptaków, ssaków, gadów i płazów
 10. Rejestr produktów wytworzonych z ze zwierząt i roślin morskich które były w całym procesie od połowu do produkcji i logistyce prowadzone zgodnie ze standardami dla zrównoważonych praktyk połowowych
 11. Rejestr sprzedaży owoców morza z certyfikatem MSC (Rada Zarządzania Zasobami Morskimi) per kraj.
 12. Rejestr upraw i hodowli, by pokazać zrównoważone wykorzystanie różnorodności biologicznej i genetycznej

Mimo, że powyższe zestawienia zawierają słowo „rejestr” to nie chodzi tu tylko o niemy rejestr a wkład dalej do inicjatyw, działań, które te zebrane dane wykorzystują w programach w celu osiągniecia neutralności klimatycznej.


***

Od Prezesa:

Wprowadzamy nową kategorię wpisów – “notatki ekspertów”. Często jest tak, że chcielibyśmy podzielić się jakimiś spostrzeżeniami, przemyśleniami albo krótką analizą, ale nie zawsze mamy czas na porządne dopracowanie treści. Jednak nie znajdując czasu, takie treści, nawet w “surowej” formie mogłyby być ciekawostką i inspiracją – stąd właśnie ta kategoria. Notatki ekspertów to zalążki opracowań, które mogłyby stać się dłuższym artykułem / wpisem, gdyby je nieco dopracować, rozwinąć, uzupełnić o odniesienia, źródła itp.