Przedstawiamy Państwu Platformę Blockchain BIK – jedno z niewielu z sukcesem wdrożonych, polskich rozwiązań opartych na technologii blockchain. Platforma służy do przechowywania i wymiany dokumentów prywatnych między instytucjami a ich klientami.

Najlepsze wartości technologii blockchain

W gospodarce opartej o cyfrowe technologie, gdzie większość transakcji zawieranych jest online, technologia blockchain zyskuje coraz większą popularność w branży finansowej. Jeszcze do niedawna pisano o niej jako o technologii przyszłości. Tymczasem, sukcesywnie wdrażana jest w sektorze finansowym, w którym stanowi duży potencjał na zrewolucjonizowanie pod względem efektywności, bezpieczeństwa oraz wiarygodności. Jednocześnie w dobie pandemii, okresie wzmożonej digitalizacji procesów oraz komunikacji zdalnej, przybierają na znaczeniu takie atrybuty jak: pewność transakcji, niezmienność ich potwierdzenia, pełna audytowalność dokonywanych operacji. Te wszystkie cechy posiada rozwiązanie Platforma Blockchain BIK, do przechowywania i wymiany dokumentów pomiędzy instytucjami a ich klientami.

Platforma Blockchain BIK

U podstaw Platformy Blockchain BIK leży zarówno zgodność z regulacjami prawnymi, jak również bezpieczeństwo przetwarzanych danych, objęte w BIK szczególnym priorytetem.

Rozwiązanie spełnia wymogi trwałego nośnika informacji, w szczególności gwarantuje instytucji publikującej oraz klientowi instytucji finansowej integralność i niezmienność dokumentów, a także nieprzerwany dostęp do nich (nawet w przypadku zakończenia relacji między nimi). Ponadto Platforma Blockchain BIK spełnia wymagania stawiane przez regulację RODO w zakresie prywatności danych oraz ochrony tożsamości, umożliwia realizację prawa do bycia zapomnianym (poufność), zachowując przy tym pełną ścieżkę audytową wszystkich wykonywanych operacji.

Jedno rozwiązanie – synteza możliwości

Platforma Blockchain BIK oferuje zarówno możliwość obsługi dokumentów publicznych, jak i prywatnych.

Dokumenty publiczne, rozumiane jako dokumenty adresowane do szerokiej grupy odbiorców, nie zawierają danych osobowych (m.in. regulaminy, tabele opłat i prowizji). Za pomocą Platformy Blockchain BIK, klienci pozostają w pełni cyfrowym kontakcie ze swoim bankiem, firmą ubezpieczeniową czy też dostawcą innych usług. W bardzo prosty sposób, z wykorzystaniem aplikacji web, dostawca może przekazywać klientom dokumenty. Jednocześnie rozwiązanie umożliwia adresatom pobranie dokumentu, a weryfikacja jego niezmienności możliwa jest poprzez porównanie skrótu dokumentu z jego unikalnym identyfikatorem.

Kolejnym etapem rozwoju Platformy Blockchain BIK jest udostępnienie możliwości publikacji dokumentów prywatnych tj. adresowanych do wskazanego klienta, mogących zawierać dane osobowe (np. umowy, wyciągi, pisma), które nie powinny być ogólnodostępne. Rozwiązanie BIK umożliwia wykorzystanie zaawansowanej technologii, spełniającej wymagania dotyczące trwałego nośnika informacji, w sposób łatwy oraz intuicyjny dla użytkowników, zarówno publikujących, jak i odbiorców. Platforma Blockchain BIK umożliwi także w przyszłości aktywne doręczenie dokumentu, które będzie bardzo istotne w takich sytuacjach, w których dostawca usługi musi mieć pewność i potwierdzenie, że dokument (np. umowa, pismo czy też ugoda) dotarł do właściwego adresata, a ten go otworzył i się z nim zapoznał.

Unikalna idea funkcjonalności publikowania dokumentów prywatnych

Proces przekazania dokumentu prywatnego do adresata rozpoczyna się od opublikowania dokumentu w Platformie Blockchain BIK. Następnie Platforma wysyła do adresata (na jego adres e-mail oraz numer telefonu) powiadomienie o fakcie publikacji wraz z linkiem do dokumentu oraz kod niezbędny do jego odszyfrowania. W kolejnym kroku klient, używając dwóch części kodu deszyfrującego, przekazanych dwoma różnymi kanałami, sms-em oraz e-mailem, może pobrać opublikowany dokument poprzez dedykowaną stronę e-dokumenty.bik.pl.

/Rys.1 Publikacja oraz odczyt dokumentu prywatnego/

W przypadku dokumentów prywatnych, poza podpisem elektronicznym wprowadzanym przez instytucję publikującą, służącym do zagwarantowania ich autentyczności, stosowane są mechanizmy zabezpieczające je przed nieautoryzowanym dostępem. Pierwszym z nich jest szyfrowanie podpisanego dokumentu, następnie dzielenie na fragmenty (tzw. kompilaty), które nie zawierają danych osobowych. Fragmenty są replikowane oraz rozpraszane w sieci.  Złożenie w całość oryginalnego dokumentu wymaga pobrania określonej liczby kompilatów, co może wykonać wyłącznie instytucja publikująca oraz klient, dla którego dokument został opublikowany.

Publikacja dokumentu odbywa się poprzez interfejs API Webservice lub poprzez Portal Korporacyjny BIK. W Portalu Korporacyjnym BIK oprócz funkcjonalności do obsługi wymiany i komunikacji z BIK m.in. do obsługi wsadów informacyjnych, zapytań pakietowych do BIK, jest dostępna funkcjonalność publikacji dokumentów dla klientów – łatwa i intuicyjna do obsługi dla użytkownika.

 Łatwy i intuicyjny odczyt dokumentu

Dostęp dla klienta do wszystkich opublikowanych dokumentów możliwy jest w trybie 24/7 poprzez jedno centralne miejsce tj. stronę e-dokumenty.bik.pl. Aby odczytać dokument, klient musi znać jedynie jego unikalny adres (a w przypadku dokumentów prywatnych dodatkowo kod deszyfrujący dokument), który otrzymał od Publikatora. Dokumenty są dostępne dla klienta nawet po ustaniu relacji z instytucją publikującą dokument. Możliwe jest także udostępnienie opublikowanych dokumentów w systemach instytucji publikującej, np. w bankowości elektronicznej lub mobilnej.

Przewagi Platformy Blockchain BIK

Rozwiązanie oferowane przez BIK oparte jest o technologię blockchain firmy Billon, to specyficzny rodzaj bazy danych, gdzie informacje przechowywane są w formie rozproszonej. Wszystkie zdarzenia rejestrowane są w postaci kolejnych bloków, a każdy z nich zawiera odnośnik kryptograficzny do bloku poprzedzającego. Dodatkowo, dzięki rozproszeniu dokumentów do wielu miejsc przechowywania (uczestników sieci), rozwiązanie gwarantuje integralność i niezaprzeczalność zapisanych informacji. Co więcej, zapewnia, że w sieci blockchain przechowywana jest cała treść dokumentu, a nie wyłącznie jego skrót, co daje gwarancję nie tylko niezmienności opublikowanego dokumentu, ale również możliwości jego odczytu zarówno w przypadku zakończenia relacji pomiędzy instytucją publikującą dokument a klientem, jak i w sytuacji awarii systemów instytucji publikującej.

Przewagą Platformy Blockchain BIK jest elastyczność architektury. Pozwala ona na tworzenie różnych dedykowanych sieci blockchainowych w ramach określonych sektorów, np. sieć blockchain dla sektora bankowego, sieć dla firm ubezpieczeniowych itp. Oznacza to, że Platforma Blockchain BIK może być wykorzystywana również poza sektorem finansowym przez takie instytucje, jak firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, energetyczne, czy e-commerce.

Platforma to rozwiązanie oparte na prywatnej sieci blockchain – dedykowanej dla wybranych uczestników, co pozwala na ich jednoznaczną identyfikację, a co za tym idzie transparentność sieci oraz spójne zarządzanie przez operatora, jakim jest BIK.

Wsparcie grona ekspertów

W lutym 2021 roku odbyło się spotkanie BIK ze Stowarzyszeniem Ekspertów Blockchain. Jego celem było przedyskutowanie obecnych funkcjonalności platformy i zastanowienie się, jak lepiej i bardziej skutecznie przekonywać klientów do zastosowania technologii blockchain. Dyskusja była bardzo otwarta, fachowa i dynamiczna. Zwróciła ona uwagę na elementy, które mogą być pomocne takie jak:

  • mitygowanie strachu menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenia nowych technologii u klientów,
  • wprowadzenie elementów docenienia dla osób/ firm wdrażających,
  • analiza motywu odmowy – propozycja wprowadzenia elementów pozwalających na ewaluację ukrytych postaw,
  • akcja informacyjna,
  • wsparcie przekazu regulacyjnego,
  • dodatkowa niezależna opinia/ analiza renomowanej firmy,
  • więcej informacji w rozwiązaniu o korzyściach dla konsumentów.

Niektóre elementy BIK wdrożył od razu po spotkaniu, nad innymi pracuje, niemniej było to spotkanie, które pokazało ciekawą, nieco inną perspektywę podejścia do tematu blockchain.

Polecamy współpracę ze Stowarzyszeniem Ekspertów Blockchain.

 

Autorzy artykułu:

  • Sławomir Grzelczak – Wiceprezes Zarządu BIK S.A., Prezes Zarządu BIG InfoMonitor
  • Agnieszka Szopa-Maziukiewicz – Dyrektor Zarządzający Obszarem IT BIK S.A., Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor
  • Paweł Łukasik – Ekspert, Departament Rozwoju Produktów w BIK S.A.

 

***

Od Prezesa SXB

A my gorąco polecamy skorzystanie z tego innowacyjnego rozwiązania oraz współpracę z Biurem Informacji Kredytowej S.A. – jednym z niewielu przedsiębiorstw w Polsce, które z skutecznie wdrożyli rozwiązanie wykorzystujące innowacyjną, a jednocześnie wymagającą technologię blockchain. Dziękujemy także za udział w spotkaniu Klubu SXB i zapraszamy do współpracy instytucje chętne do zaprezentowania swoich projektów czy przedstawienia wyzwań.

Niniejszy tekst powstał jako podsumowanie prezentacji, jaką przedstawiciele Biura Informacji Kredytowej S.A. wygłosili podczas spotkania Klubu SXB 8 lutego 2021 r., wskazując wyzwania, przed jakimi stoją. We wspólnej dyskusji z członkami Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain podejmowaliśmy te wyzwania. Życzymy nieustających sukcesów biznesowych!

Grzegorz Sobiecki